Om

Ditt barn & dina pengar har tagits fram av Finansinspektionen inom ramen för FI:s uppdrag med finansiell folkbildning. Boken innehåller fakta och information från Centrala studiestödsnämnden (CSN), Fondbolagens förening, Försäkringskassan, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden och Pensionsmyndigheten.

Genom en riktad insats mot blivande föräldrar har boken som syfte att förebygga framtida problem och öka kunskaperna inom de områden som blir särskilt viktiga i den förändrande livssituationen som det innebär att bli förälder.

Möter du blivande föräldrar?
Om du träffar blivande förstagångsföräldrar i ditt arbete kan du beställa boken för att dela ut den. Beställ den trycka version av boken kostnadsfritt här!

Har du frågor eller synpunkter på materialet. Kontakta finanskunskap@fi.se