Logotyp: Ditt barn och dina pengar

Om projektet

Ditt barn & dina pengar har tagits fram av Finansinspektionen inom ramen för FI:s uppdrag med finansiell folkbildning. Boken och den digitala utbildningen innehåller fakta och information från Centrala studiestödsnämnden (CSN), Fondbolagens förening, Försäkringskassan, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden och Pensionsmyndigheten.

Genom en riktad insats mot blivande föräldrar har projektet som syfte att förebygga framtida problem och öka kunskaperna inom de områden som blir särskilt viktiga i den förändrande livssituationen som det innebär att bli förälder.

Möter du blivande föräldrar?

Om du träffar blivande förstagångsföräldrar i ditt arbete kan du beställa boken för att dela ut den. Beställ den tryckta versionen av boken kostnadsfritt här!

Har du frågor eller synpunkter på materialet? Kontakta finanskunskap@fi.se